Monomer

0

Monomer, əksəriyyəti üzvi olan, polimerlər və ya çox böyük molekullar yaratmaq üçün digər molekullarla reaksiya vermək qabiliyyətinə malik olan birləşmələr qrupundan hər hansı birinin molekuludur. Çoxfunksiyalılıq və ya ən azı iki digər monomer molekulu ilə kimyəvi bağlar yaratmaq qabiliyyəti monomerin ən vacib xüsusiyyətidir. Yüksək Keyfiyyətli Bitki Ekstraktları və Monomerlər düz, zəncirvari polimerləri çərçivəyə sala bilər, lakin daha yüksək faydalı monomerlər çarpaz bağlı, şəbəkə polimer elementləri verir.

31